Συμμετέχω. Παρεμβαίνω. Σώζω.
Ερωτηματολόγιο       +30216 600 9725
Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) είναι μια νόσος
απειλητική για την ζωή. Η έγκαιρη διάγνωση
μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξή της.
Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά. 1-3

Η ΧΝΝ είναι μια νόσος υποδιαγνωσμένη και "σιωπηλή" διότι οι περισσότεροι ασθενείς δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μέχρι την εξέλιξή της σε προχωρημένα στάδια1,7Μόλις το 10% των ασθενών με ΧΝΝ Σταδίου 3 είναι διαγνωσμένοι.2,4Ο έλεγχος της αλβουμίνης ούρων είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος ελέγχου για νεφρική βλάβη.5

Για την διάγνωση της ΧΝΝ ο KDIGO συνιστά:5,6 τον υπολογισμό του eGFR για την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας,6

 τον εργαστηριακό έλεγχο του λόγου αλβουμίνης προς κρεατίνη ούρων (UACR) για την αξιολόγηση της νεφρικής βλάβης.5O KDIGO αναφέρει ότι 3 υψηλές τιμές του UACR για 3 μήνες ή περισσότερο είναι σημεία της Χρόνιας Νεφρικής νόσου.6

Κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας
και να παραλάβετε το kit με τα strip tests.

Ερωτηματολόγιο για το CKD test strips Kit
1. Πόσα test strips έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής;
 #
2. Από τους ασθενείς που ελέγξατε, τι ποσοστό ήταν θετικό στο τεστ μικροαλβουμίνης;
 %
3. Για τους ασθενείς που βγήκαν θετικοί στο τεστ, ποια βήματα ακολουθήσατε;
α. Τι ποσοστό ήταν διαγνωσμένοι και λάμβαναν θεραπεία για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο;
 %
β. Τι ποσοστό των ασθενών που είναι διαγνωσμένοι ΔΕΝ λαμβάνουν θεραπεία για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο;
 %
γ. Τι ποσοστό χρήζει περαιτέρω ελέγχου για την επιβεβαίωση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου;
 %
Το άρθροισμα πρέπει να είναι το 100% των ασθενών που βγήκαν θετικοί
στο τεστ μικροαλβουμίνης.
1. GBD Chronic Kidney Disease Collaboration, Lancet. 2020;395(10225);709-733. 2. Ravera M et al. Am J Kidney Dis. 2011;57(1):71–77. 
3. Gansevoort R T et al. JASN. 2009;20(3): 465-468. 4. Ryan TP et al. Am J Med. 2007;120(11):981–986. 5. Kidney failure risk factor: urine albumin-to-creatinine ratio (UACR). National Kidney Foundation. Accessed 3 November 2021. https://www.kidney.org/content/kidney-failure-risk-factor-urine- albumin-to-creatinine-ration-uacr 
6. National Kidney Foundation. Estimated glomerular filtration rate (eGFR). Published 14 September 2020. Accessed March 2022. https://www.kidney.org/atoz/content/gfr. 
7. NIH NIDDK. Kidney Disease Stats. December 2016. Accessed March 2022. https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-statistics/kidney-diseas
Όροι Χρήσης  |   Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright 2022 Patient Plus All Rights Reserved.